Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Thư kính gửi ông giám đốc công an Tp Hà Nội

FB Bò Tót - Quang Trần Nhật

THƯ KÍNH GỬI ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP HÀ NỘI 

Hà Nội ngày 17 tháng 3 năm 2015

Kính gửi Ông Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

Tôi là Trần Nhật Quang, Giấy Chứng minh Nhân dân số 011217860 do Giám đốc Công an TP Hà Nội Phạm Chuyên cấp ngày 17 tháng 3 năm 2005, xin kính gửi tới Ông lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa Ông,

Ngày 14/3/2015, khoảng 50-60 người (Tương đương một lớp học) đã tự tập ở Bờ Hồ, Hà Nội, sau đó tiến vào Tượng đài Tưởng niệm Nhà Vua Lý Thái Tổ.

Theo định nghĩa của chúng tôi, một cuộc tụ tập đám đông ở nôi công cộng, tuyên truyền một thông điệp, lại mang cờ, biểu ngữ và hô khẩu hiệu, là một cuộc biểu tình.

1. Trước hết, đám đông nói trên bao gồm, và chỉ bao gồm, những người đã thường xuyên biểu tình ở Hà Nội từ tháng 5/2011 đến nay.
Đám đông này biểu tình rất nhiều đề tài:

- Chống Trung Quốc mà chúng tôi gọi là “Cái gọi là “Chống” (?) Trung Quốc.

- Đòi Bộ Trưởng từ chức, nhưng không thành vì trời mưa to.

- Đòi thả tội phạm đang tạm giữ để điều tra, và tội phạm đã bị tuyên án, đều không thành vì ít người tham gia.

- Đòi Quốc hội “Bạch hóa Hội nghị Thành Đô, nhưng không thành vì ít người tham gia.

- Đòi ngừng bắn pháo hoa chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô, nhưng không thành vì nhân dân đi xem bắn pháo hoa rất sớm và quá đông.

- Tưởng niệm 74 sĩ quan, binh lính hải quân VNCH đã bắn vào quân Trung Quốc xâm lược nhưng không bao giờ bắn vào quân Mỹ xâm lược, mà còn làm tay sai cho quân Mỹ xâm lược nước ta, đồng thời đã bắn giết Nhân dân yêu nước và các Liệt sĩ hải quân đoàn tàu Không số đường Hồ Chí Minh trên biển.

- V.v…

Tôi xin khẳng định rằng, từ tháng 5/2011 đến nay ở Hà Nội, không có bất kỳ một cuộc biểu tình nào của ai khác ngoài đám biểu tình nêu trên.

Tới đây, tôi xin gọi tắt đám biểu tình nêu trên là “Bọn chống Cộng”, vì chúng thường xuyên tuyên truyền công khai chống Đảng và Nhà nước Việt Nam trên các phương tiện internet.

2. Bọn Chống Cộng này thường xuyên biểu tình tưởng niệm các Liệt sĩ biên giới phía Bắc 17/2/1979 và Gạc Ma 14/3/1988, mà không bao giờ biểu tình tưởng niệm các Liệt sĩ biên giới Tây Nam chống Polpot 7/1/1979, Liệt sĩ Giải phóng miền Nam 30/4/1975, Liệt sĩ chống Pháp 7/5/1954 và Liệt sĩ các thời kỳ vào ngày Thương binh. Liệt sĩ 27/7 hàng năm.

Đặc biệt nữa, chúng không bao giờ tưởng niệm các Liệt sĩ ở Nghĩa trang hay ở gia đình các Liệt sĩ, mà chúng chiếm đóng Tượng đài Tưởng niệm Nhà Vua Lý Thái Tổ, hỗn xược biến Nhà Vua Lý Thái Tổ thành Liệt sĩ Gạc Ma !

Chúng tôi hiểu bọn chống Cộng biểu tình với mọi nguyên cớ nhằm:

- Lừa bịp, lôi kéo Nhân dân tham gia biểu tình nhằm tập dượt cho Nhân dân quen với biểu tình, để chúng xen kẽ, lèo lái biểu tình sang các đề tài chống phá khác.

- Chúng hy vọng Nhân dân bị lừa bịp, lôi kéo, thì chúng sẽ trở thành “Lực lượng lãnh đạo quần chúng lật đổ chính quyền”.
Hòng chia rẽ Nhân dân ta, biến nước ta thành bãi biểu tình gạch đá, gậy gộc, nổ bom như nước ngoài, làm chảy máu Nhân dân và các Chiến sĩ an ninh.

Nhưng chúng hoàn toàn thất bại vì không bao giờ lôi kéo được Nhân dân ta.

3. Đối với những cuộc biểu tình tưởng niệm Liệt sĩ Biên giới Phía Bắc 17/2/1979 và Liệt sĩ Gạc Ma 14/3/1988, chúng dùng phương tiện Liệt sĩ để nhằm mục đích:

- Vu cáo Đảng và Nhà nước “Hèn” với TQ mà “Quên ơn” các Liệt sĩ nên chúng phải “Nhớ ơn”, như chúng thường rêu rao xuyên tạc trên Internet.

- Hy vọng đối lập Nhân dân ta với đường lối ngoại giao và quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

- Kích động hận thù để kích động thù địch và chiến tranh Việt – Trung.

Vì vậy chúng tôi khẳng định: Cuộc biểu tình của 50-60 người ngày 14/3/2015 tại Bờ Hồ và chiếm đóng Tượng đài Tưởng niệm Nhà Vua Lý Thái Tổ

- Hoàn toàn không phải là cuộc biểu tình của Nhân dân, mà là cuộc biểu tình của bọn Chống Cộng.

- Không phải là cuộc biểu tình “Yêu nước”, mà là cuộc biểu tình gây rối và chống phá.

Chúng tôi là những người sử dụng các phương tiện internet (Facebook, Blog, Youtube…) thường xuyên tiếp xúc với những luận điệu xuyên tạc và âm mưu chống phá của bọn Chống Cộng trong đó có bọn biểu tình nêu trong lá thư này, nên hiểu được mục đích thâm hiểm, xảo trá của chúng.

Kính thưa Ông Giám đốc Công an Thành phố,

4. Chúng tôi không bao giờ biểu tình trước, mà chỉ biểu tình khi bọn Chống Cộng này giở trò biểu tình.

Chúng tôi biểu tình để phản đối âm mưu chống phá sự bình yên của Thủ đô và đất nước mà chúng tôi đang sống, do bọn Chống Cộng biểu tình gây ra.

Ngày 14/3/2015, chúng tôi biểu tình theo quyền công dân của chúng tôi, bình đẳng với bọn Chống Cộng.

Và chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình song song, nếu bọn Chống Cộng lại biểu tình.

Chúng tôi xin hứa:

- Không bao giờ biểu tình trước.

- Khi biểu tình, không vi phạm pháp luật: Chiếm đóng nơi công cộng, sử dụng vũ khí hay công cụ bạo lực, cản trở đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

5. Chúng tôi kính xin Ông Giám đốc Công an TP Hà Nội chuyển lời của chúng tôi đến những ai đó trong Ban Biên tập Vnspress:

- Nếu bản báo Vnspress ám chỉ chúng tôi “Ngăn cản” cuộc biểu tình của bọn Chống Cộng - mượn Liệt sĩ, hỗn xược biến Nhà Vua Lý Công Uẩn thành Liệt sĩ Gạc ma, để chống phá sự bình yên của Thủ đô và đất nước – thì chúng tôi kịch liệt phản đối Vnspress đã vu cáo trắng trợn chúng tôi “Ngăn cản”, vì chúng tôi không có vũ khí, công cụ bạo lực, mà chỉ sử dụng quyền công dân bình đẳng nơi công cộng.

- Nếu Vnsperss nói đến chúng tôi, mà không tìm hiểu, phỏng vấn chúng tôi trước khi phát ngôn, thì Vnspress là độc tài ngôn luận và xúc phạm danh dự người khác.

Một lần nữa xin gửi tới Ông Giám đốc Công an TP Hà Nội lời chào trân trọng.